Aangenomen teksten - Woensdag 4 februari 2009 - 2050: De ...- Nitrilhandschoenonderzoek ce eu-vereisten 1 ,Het Europees Parlement, – gelet op het besluit van 25 april 2007 betreffende de instelling van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering (1), dat krachtens artikel 175 van zijn Reglement is aangenomen, – gezien de bestaande EU-milieuwetgeving met positieve gevolgen voor het klimaat op de verschillende beleidsterreinen (bijlage A), en naar zijn resoluties inzake de klimaatverandering, met ...Voedingsknop Tablet OmgevingslichtsensorInformatie over RF-blootstelling (SAR) - CE Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/5/EG) op de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid. De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het grote publiek.eu - Dutch translation – Linguee

Translator. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations.

Online chatten

WhatsApp

Topex verstelbare veiligheidsbril (smoke) - Installatie ...

Topex verstelbare veiligheidsbril (Ref. 82S117) is het basisbeschermingsartikel voor het meeste werk. Dankzij het grote oppervlak beschermen ze de ogen tegen mechanische verwondingen. Het voordeel is de verstelbare lengte van de poten waardoor deze perfect op het hoofd past. CE-markering is een garantie voor veiligheid, bewijst dat het product aan alle EU-vereisten voldoet. Flexibel model […]

Online chatten

WhatsApp

Ensenada in Nederlands - Frans-Nederlands Woordenboek | …

Le dictionnaire de Miñano (1827) fait explicitement allusion à la bonne qualité de ce fromage, mais avant cette date déjà, des références biographiques apparaissent dans le «Catastro del Marqués de la Ensenada» (1752) et, à partir de 1779, dans les arrêtés des différentes communes de la région.

Online chatten

WhatsApp

in overeenstemming zijn met - Traduction en français ...

Le produit doit être dès ce moment conforme aux dispositions de la directive. Niet duidelijk is of de instellingen in overeenstemming zijn met de EU-vereisten. Il n'est pas certain que toutes les institutions soient conformes aux exigences communautaires.

Online chatten

WhatsApp

EUFY ROBOVAC L70 HYBRID GEBRAUCHSANWEISUNG Pdf ...

Italiano Italiano 2. Smacchiatura 4. Pulizia controllata manuale (disponibile solo tramite l'app) RoboVac pulisce accuratamente un'area specifica di grandezza 1,5 m x 1,5 m, funzione utile È possibile indirizzare RoboVac per pulire un'area specifica utilizzando i comandi manuali in caso di concentrazione di polvere o residui in un'area limitata.

Online chatten

WhatsApp

Downloads | EGLO

Als een product de CE-markering draagt, zorgt dat ervoor dat het voldoet aan de EU-vereisten. Hier vindt u de CE-uitleg van onze armaturen en lampen. CE-conformiteitsverklaring. 5€ verzendkosten 24h shopping Direct van de fabrikant. Hulp nodig? Ma - vrij: 9:00 - 17:00 ...

Online chatten

WhatsApp

soumettre à la commission - Vertaling naar Nederlands ...

Si le sous-système «matériel roulant - wagons pour le fret» inclut une solution innovante (telle que définie au point 4.2.1), le demandeur doit déclarer les écarts par rapport aux dispositions correspondantes de la STI et les soumettre à la Commission pour analyse.

Online chatten

WhatsApp

Warm tapwater wanneer u het nodig heeft - Nathan

1, 2, 3 of 4. • Instelling Handmatig: hierin kunt u kiezen uit de temperaturen 60, 65, 70 of 75 graden. • Instelling Vakantie: hierin wordt het apparaat beschermd tegen bevriezing en legionella. De boilers van METRO THERM met de Smart Control-functie . zijn ontworpen overeenkomstig de nieuwste EU-vereisten voor elektrische verwarmingen.

Online chatten

WhatsApp

Europese standaard tot vaststelling van de technische ...

Editie 2015/1 Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) Editie 2015/1 Europese standaard tot vaststelling van de technische …

Online chatten

WhatsApp

CE-markering - CE marking - qaz.wiki

CE-markering is een administratieve markering die de conformiteit aangeeft met gezondheids-, veiligheids- en milieubeschermingsnormen voor producten die worden verkocht binnen de Europese Economische Ruimte (EER). (Het is geen kwaliteitsindicator of keurmerk.) De CE-markering wordt ook aangetroffen op producten die buiten de EER worden verkocht en die zijn vervaardigd volgens de …

Online chatten

WhatsApp

UIT VOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1095 VAN DE …

(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. (2) Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding (PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1). (3) Verordening (EG) nr. 1334/2003 van de Commissie van 25 juli 2003 tot …

Online chatten

WhatsApp

1 FORUM BIOCIDEN 2015 - Belgium

Jan 09, 2015·1. Indiening van de aanvraag (op papier – B11) FOD – Dienst biociden 2. Ontvangst en betalingsaanvraag- 30 dagen 7 3. Betaling 5. Aanvullende informatie • 1 maand Definitieve beslissing 6. Behandeling van de aanvraag 75 werkdagen 4. Administratieve controle • 14 werkdagen

Online chatten

WhatsApp

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over ...

1. Samenvatting van het advies 1.1 Het Comité stemt in met het onderhavig voorstel voor een verordening en de rechtsgrondslag ervan; het voorstel is in overeenstemming met de beginselen van subsidiariteit en even-redigheid, maar schept ook de mogelijkheid om statistieken te verzamelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen _____ 2. Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel 2.1.1 classificatie conform Verordening (EG) Nr ...

Online chatten

WhatsApp

ASUS-tablet en ASUS mobiel dock - PDF Free Download

101 Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid. De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het grote publiek.

Online chatten

WhatsApp

BIJLAGE 1 LIJST VAN NAMEN VAN DE GENEESMIDDELEN ...

1 bijlage 1 lijst van namen van de geneesmiddelen, farmaceutische vormen, sterkten, toedieningswegen, houders van de vergunningen voor het in de handel brengen in de lidstaten, noorwegen en ijsland

Online chatten

WhatsApp

Spatpak Dräger SPC 2400 PVC / Flexothaan bescherming …

EU-vereisten voor beschermende pakken NEN-EN 14605, Type 3 – NEN-EN 14605, Type 4 NEN-EN 14605, Type 4 EU-vereisten voor beschermende pakken – Elektrostatische eigenschappen NEN-EN 1149-5 – 1 Zonder gebruik en met inachtneming van de gespecificeerde opslagvoorwaarden Bestelinformatie SPC 2400 PVC Lakeland SPC 2400 Flexothaan Pakmaat ...

Online chatten

WhatsApp

procuration - Nederlandse vertaling – Linguee woordenboek

Dans les circonstances visées à l'article 10, point h), de la directive 2004/109/CE, si un détenteur d'actions remet une procuration en vue d'une assemblée de détenteurs d'actions, la notification peut prendre la forme d'une notification unique effectuée au moment de la remise de la procuration, pour autant que celle-ci explique clairement quelle sera la situation résultant de cette ...

Online chatten

WhatsApp

Kenniscentrum Data & Maatschappij – The Coronalert-app as ...

Classification. Annex IX Section 1.4 MDD states that a stand-alone software which falls under the definition of a medical device shall be considered as an active medical device.This means that rules 9, 10, 11, and 12 of Annex IX MDD apply and should be examined in order to determine to which class the stand-alone software computing data for the benefit of individual patients to prevent COVID ...

Online chatten

WhatsApp

Productvoorschriften - Your Europe

Een CE markering bevestigt dat een product voldoet aan de Europese gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften en daarom mag het in elk EER-land worden verkocht. De Europese Commissie vaardigt Richtlijnen uit voor deze producten en industriegebieden, waarna de afzonderlijke landen moeten beslissen hoe zij die Richtlijnen in hun ...

Online chatten

WhatsApp

SÉANCE PLÉNIÈRE - De Kamer

français): Je suis au courant de ce genre d'initiatives. Mon expérience me montre que les gens ne savent pas ce qu'est le développement durable. Pour cette raison, mon objectif consiste à concrétiser des projets dans les villes et communes pour que les gens appréhendent mieux ce que signifie ce concept.

Online chatten

WhatsApp

Warm tapwater wanneer u het nodig heeft - Nathan

1, 2, 3 of 4. • Instelling Handmatig: hierin kunt u kiezen uit de temperaturen 60, 65, 70 of 75 graden. • Instelling Vakantie: hierin wordt het apparaat beschermd tegen bevriezing en legionella. De boilers van METRO THERM met de Smart Control-functie . zijn ontworpen overeenkomstig de nieuwste EU-vereisten voor elektrische verwarmingen.

Online chatten

WhatsApp

EN Disposal of the Device (environment) NL FR Entsorgung ...

1. Bouton Musique/Appel Musique Microphone 3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical Note: Not all music players and apps support the Music/ Calls button. S'il vous plaît, téléchargez notre application Hubble Connect for VerveLife et explorez une nouvelle expérience d'utilisation d'Alexa avec ce casque.

Online chatten

WhatsApp

Informatie over voorschrifte n, veiligheid en milieu

voldoen aan de EU-vereisten op het gebied van blootstelling aan radiofrequente straling. Producten die zijn ontworpen voor gebruik dichterbij, zoals tabletcomputers, voldoen aan van toepassing zijnde EU-vereisten in normale werkstanden, maar er moet een minimale afstand van 1 …

Online chatten

WhatsApp