REMA TIP TOP AG Veiligheidsinformatieblad- nitril handschoenen isocyanaten ,Beschermende handschoenen tegen chemicaliën uit nitril, nitril/katoen, butyl of neopreen, laagdikte minstens 0,7 mm, draagduur ca. 480 minuten. Deze aanbeveling berust uitsluitend op de chemische bestendigheid en de test volgens EN 374 onder laboratoriumomstandigheden. Afhankelijk van de toepassing kunnen er afwijkende eisen ontstaan.REMA TIP TOP AG VeiligheidsinformatiebladBeschermende handschoenen tegen chemicaliën uit nitril, nitril/katoen, butyl of neopreen, laagdikte minstens 0,7 mm, draagduur ca. 480 minuten. Deze aanbeveling berust uitsluitend op de chemische bestendigheid en de test volgens EN 374 onder laboratoriumomstandigheden. Afhankelijk van de toepassing kunnen er afwijkende eisen ontstaan.Köracur TH 650 - Komp.B NOEplast harder component B

EUH204Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. - 2.3 Andere gevaren ... Bij het werken met handschoenen van te voren een huidbeschermer gebruiken ter voorkoming van ... Nitril wegwerphandschoenen (dikte minimaal 0,12 mm) met boorden. Na contact met het chemische preparaat de nitril wegwerphandschoen onmiddellijk

Online chatten

WhatsApp

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 SikaHyflex®-250 …

handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (> 0,1 mm) Verontreinigde handschoenen moeten worden verwijderd. Geschikt voor permanente blootstelling: Viton handschoenen (0.4 mm), doorbraaktijd> 30 min. Huid- en lichaams-bescherming : Beschermende kleding (b.v. veiligheidschoenen volgens EN ISO 20345, lange mouwen en broek). Rubber schorten en

Online chatten

WhatsApp

SCHÖNOX® iLINE® HYBRID

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. ... ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (0,4 mm) Aanbevolen: butyl rubber / nitril rubber handschoenen.

Online chatten

WhatsApp

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 SikaTack® Drive

handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (0,4 mm), Verontreinigde handschoenen moeten worden verwijderd. Geschikt voor permanente blootstelling: Viton handschoenen (0.4 mm), doorbraaktijd> 30 min. Huid- en lichaamsbescherming : Beschermende kleding (b.v. veiligheidschoenen volgens EN ISO 20345, lange mouwen en broek). Rubber schorten en

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Loctite Corporation

Bevat Bevat isocyanaten & butanon. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. EEG klassering Licht ontvlambaar Irriterend R -zinnen R11 Licht ontvlambaar. R36 Irriterend voor de ogen. R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R52/53 Schadelijk voor in het water levende

Online chatten

WhatsApp

Urethane Isolation Creatie datum : 27.07.18 Version : 5.0 ...

Gebruik herbruikbare handschoenen met een minimum doorbraaktijd van 30 minuten. De doorbraaktijd van de handschoen moet langer zijn dan de totale duur van het gebruik van het product. Als de werkzaamheden met het product langer duurt dan de doorbraaktijd van de handschoen, moet die tussenin vervangen worden. Aanbevolen handschoenen: Nitril

Online chatten

WhatsApp

Nitril handschoenen kopen? Direct uit voorraad ...

Inhoud: 50, 100, 150, 200 of 300 handschoenen per dispenserdoosje. De inhoud bepaalt de prijs en kan een voordeel geven in uw beschikbare opslagruimte. Dikte: soft nitril (+/- 3 grams) standaard nitril (+/- 4-4,5 grams) of extra dik nitril (5 grams en hoger)

Online chatten

WhatsApp

Köracur TH 650 - Komp.B NOEplast harder component B

EUH204Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. - 2.3 Andere gevaren ... Bij het werken met handschoenen van te voren een huidbeschermer gebruiken ter voorkoming van ... Nitril wegwerphandschoenen (dikte minimaal 0,12 mm) met boorden. Na contact met het chemische preparaat de nitril wegwerphandschoen onmiddellijk

Online chatten

WhatsApp

REMA TIP TOP AG Veiligheidsinformatieblad

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën uit nitril, nitril/katoen, butyl of neopreen, laagdikte minstens 0,7 mm, draagduur ca. 480 minuten. Deze aanbeveling berust uitsluitend op de chemische bestendigheid en de test volgens EN 374 onder laboratoriumomstandigheden. Afhankelijk van de toepassing kunnen er afwijkende eisen ontstaan.

Online chatten

WhatsApp

Polyurethaandispersie PU 52 - Labshop

Waterige, oplosmiddelvrije, laagviskeuze dispersie van een alifatisch polyesterpolyurethaan zonder vrije isocyanaten. Deze polyurethaandispersie kan worden gebruikt op plastic en metaal, papier en hout. Algemene kenmerken en eigenschappen. Vastestofgehalte: 38 – 40% (DIN 53189) pH-waarde: 7,5 – 8,5 (DIN ISO 976) Dispersietype: anionisch

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Aanbevolen worden handschoenen gemaakt van nitril rubber (materiaaldikte >0,1 mm, doorbraaktijd < 30s). Handschoenen moeten vervangen worden na elk korte termijn contact of contaminatie. Beschikbaar bij labo gespecialiseerde handel of ... Personen die allergisch reageren op isocyanaten dienen de omgang met het product te vermijden.

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Propart International

Bescherming van de handen: Handschoenen voor chemische bescherming die getest zijn volgens EN 374 zijn geschikt. Nitril handschoenen. Doorbraaktijd:> 480 minuten, dikte 0,35mm. Er wordt een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50% van de doorbraaktijd. Beschermende handcreme aan te bevelen. Kies handschoenmateriaal rekening

Online chatten

WhatsApp

REMA TIP TOP AG Veiligheidsinformatieblad

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën uit nitril, nitril/katoen, butyl of neopreen, laagdikte minstens 0,7 mm, draagduur ca. 480 minuten. Deze aanbeveling berust uitsluitend op de chemische bestendigheid en de test volgens EN 374 onder laboratoriumomstandigheden. Afhankelijk van de toepassing kunnen er afwijkende eisen ontstaan.

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

In geval van langdurig contact worden beschermende rubberen nitril handschoenen aangeraden volgens EN 374. materiaaldikte > 0,1 mm doorbraaktijd > 480 min Bij een langer en herhaald kontakt moet in het oog gehouden worden dat de bovengenoemde penetratietijd in de praktijk aanmerkelijk korter kan zijn dan in EN 374 beschreven.

Online chatten

WhatsApp

IVANA constructielijm dutch - Timmerman-Alkmaar

Gebruik bij langdurig of herhaald contact: Nitril rubberen handschoenen (0,4 mm laagdikte) of butylrubber (0,7 mm laagdikte). Ongeschikt zijn polyvinylchloride (PVC) (0,7 mm laagdikte), polyethyleen-laminaat (PE laminaat, 0,1 mm laagdikte). Vervuilde handschoenen moeten worden vervangen. Afsluitende crèmes kunnen worden toegepast om aan het

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Aanbevolen worden handschoenen gemaakt van nitril rubber (materiaaldikte >0,1 mm, doorbraaktijd < 30s). Handschoenen moeten vervangen worden na elk korte termijn contact of contaminatie. Beschikbaar bij labo gespecialiseerde handel of apotheek/chemie winkels. Oogbeveiliging: Volledig sluitende veiligheidsbril. Lichaamsbeveiliging:

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Propart International

Bescherming van de handen: Handschoenen voor chemische bescherming die getest zijn volgens EN 374 zijn geschikt. Nitril handschoenen. Doorbraaktijd:> 480 minuten, dikte 0,35mm. Er wordt een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50% van de doorbraaktijd. Beschermende handcreme aan te bevelen. Kies handschoenmateriaal rekening

Online chatten

WhatsApp

Köracur TH 650 - Komp.B NOEplast harder component B

EUH204Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. - 2.3 Andere gevaren ... Bij het werken met handschoenen van te voren een huidbeschermer gebruiken ter voorkoming van ... Nitril wegwerphandschoenen (dikte minimaal 0,12 mm) met boorden. Na contact met het chemische preparaat de nitril wegwerphandschoen onmiddellijk

Online chatten

WhatsApp

Nitril handschoenen poedervrij | veiligheid | hygiene | in ...

Nitril handschoenen blauw. Blauwe nitril handschoenen worden veel in de zorg gebruikt. En dan met name door chirurgen en op de OK. Nitril handschoenen wit. Witte nitril handschoenen worden gebruikt in o.a. zorg, tandartsenpraktijk en kappersbranche. Nitril handschoenen zwart. Zwarte nitril handschoenen kom je vooral tegen in de tattoo branche ...

Online chatten

WhatsApp

EG-veiligheidsinformatieblad

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. ... beschermende handschoenen moeten bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk worden vervangen. Werkzaamheden zodanig organiseren, dat er niet permanent handschoenen moeten worden gedragen. Geschikt materiaal nitril Materiaaldikte >= 0,35 mm ...

Online chatten

WhatsApp

REMA TIP TOP AG Veiligheidsinformatieblad

Chemicaliënbestendige handschoenen van nitril, Beschermlaagdikte ten minste 0,4 mm, Aantasting (draagtijd) na > 10 minuten. Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber, beschermlaagdikte ten minste 0,7 mm, aantasting (draagtijd) na > 60 minuten, bijv. veiligheidshandschoen <Butoject 898> van de firma KCL (www.kcl.de).

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - R-M Paint

Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie HB 004 5L HYDROBASE ONYX SLOW AK28-0004 RM05 53172768

Online chatten

WhatsApp

Nitril handschoenen - Hygieneproducten.be

Nitril handschoenen zijn vergelijkbaar met latex handschoenen, maar zijn gemaakt van synthetisch polymeer. Ideaal dus als je een latex allergie hebt, maar ook in andere situaties! Nitril handschoenen gaan langer mee dan latex handschoenen. Ze zijn erg …

Online chatten

WhatsApp

Samenvatting proefschrift - NVvA

isocyanaten een van de meest voorkomende oorzaken van ... ontwikkeld die gebruik maakt van nitril rubberen hand- ... gewerkt werd. In autoschadeherstelbedrijven kwam huidblootstelling significant minder vaak voor wan-neer beschermende handschoenen werden gebruikt (odds ratio (OR): 0,2, 95% betrouwbaarheidsinterval (bthi): 0,1-

Online chatten

WhatsApp